Uluru i Kata Tjuta – święte góry Aborygenów i magnes dla geologów

W płaskim sercu Australii położone są niezwykłe skalne wzniesienia – Uluru i Kata Tjuta. Ich zaskakująca obecność pośród czerwonych piasków pustyni sprawiła, że są to święte miejsca Aborygenów. Miejsca te posiadają również ogromne walory przyrodnicze, dlatego został tam już w 1958 roku utworzony park narodowy. Geologów przyciąga w to miejsce możliwość obserwacji fascynujących procesów kształtujących skały w warunkach gorącego klimatu. Uluru i Kata Tjuta odwiedziłam w 2014 roku, podczas wyprawy do Australii. Był listopad, więc było naprawdę gooorącoooo…

Uluru i Kata Tjuta położone na południowo-zachodnich obrzeżach basenu Amadeus. Pierwszy masyw zbudowany jest z piaskowców arkozowych (arkoz Mutitjulu), a drugi z wielkootoczakowych zlepieńców (zlepieńce Mount Curie). Skały te uważa się za osady stożków napływowych, które tworzyły się na przedpolu gór na przełomie neoproterozoiku i kambru. Oba masywy najlepiej oglądać podczas wschodu lub zachodu słońca, kiedy słońce podkreśla czerwoną barwę budujących je skał.

Uluru wznosi się 345 m nad otaczającą równinę i zajmuje obszar 3,3 km2. Ściany skalne masywu kształtowane są w dużej mierze przez spływającą i przesiąkającą wodę deszczową. Rzeczywiście podczas wędrówki wokół wzniesienia widoczna była spora ilość rynien erozyjnych, jednak były one suche. Tylko w niewielu basenach znajdowała się woda. Na szczęście miałam możliwość zobaczyć Uluru także podczas deszczu – wszystkie zagłębienia na ścianach masywu wypełniły się białymi strugami! Warto wiedzieć, że powierzchnia szczytowa Uluru jest płaska i może się tam zebrać sporo wody, która potem rynnami spływa do podnóży ścian skalnych. Zbocza wzniesienia kształtowane są również przez obrywy skalne, a także procesy selektywnego wietrzenia (m.in. tafoni).

Kata Tjuta to zespół 50 kopuł skalnych o wysokości względnej około 600 m. Strome ściany skalne są tu bardziej jeszcze bardziej imponujące niż na Uluru, zresztą sama skała i budujące ja wielkie otoczaki również robią wrażenie. U podnóży masywu zobaczyć można wiele ogromnych bloków skalnych, które są produktami zachodzących tu obrywów skalnych. Ciekawostką jest, że Kata Tjuta to dla Aborygenów święte miejsce kobiet.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Nie masz uprawnień do rejstracji
X