Najpiękniejszy widok na rzeźbę płytową

Jeśli miałabym zrobić ranking najpiękniejszych widoków, które zobaczyłam, to na jednym z pierwszych miejsc byłaby zapewne panorama z Island in the Sky w Parku Narodowym Canyonlands w Stanach Zjednoczonych. Powodem jest nie tylko zapierająca dech w piersiach uroda tego miejsca, ale również jego geneza.

Obszar Canyonlands charakteryzuje się rzeźbą płytową, która powstaje gdy niszczone są warstwy skalne zalegające poziomo lub prawie poziomo. Dodatkowo istotny jest ruch wznoszący dla całego obszaru – im intensywniejsze są ruchy pionowe, tym bardziej rzeki wcinają się w masyw. Park Narodowy Canyonlands położony jest na Wyżynie Kolorado, która została dźwignięta do wysokości 2000-3000 m n.p.m. i wciąż pnie się powoli do góry. Dlatego na tym obszarze wykształciły się głębokie doliny o charakterze jarów i kanionów, m.in. Wielki Kanion, rozdzielające elementy płaskowyżu. W Polsce przykładem obszaru o rzeźbie płytowej są Góry Stołowe.

Poszczególne warstwy skalne charakteryzują się różną odpornością, co powoduje niejednorodne ich niszczenie. Warstwy bardziej odporne na niszczenie tworzą strome progi lub urwiska, które oddzielone są od siebie miejscami o mniejszym nachyleniu stoku. Dzięki temu zbocza dolin przypominają czasami potężne schody. Dodatkowo ważnym elementem niszczącym są na takich obszarach wody podziemne, które wypływają na powierzchnię terenu w formie źródeł. Jeśli taki wypływ jest skoncentrowany, np. ze względu na większą ilość spękań w skale, powstają potężne skalne amfiteatry o charakterze cyrków źródłowych. Właśnie w panoramie z Island In the Sky są one bardzo dobrze widoczne, gdy wcinają się w warstwę bardziej odpornego na niszczenie piaskowca.

W Canyonlands byłam prawie 9 lat temu i do dziś pozostaję pod wielkim wrażeniem tego miejsca. Muszę przyznać, że nawet Wielki Kanion tak mnie nie zachwycił.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Nie masz uprawnień do rejstracji
X