Geoedukacja Rock'si WARSZTATY

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Potrzebujesz eksperta w zakresie geoedukacji? Chcesz ocenić potencjał geoedukacyjny regionu? Przygotować ciekawą i przystępną publikację? Posiadam duże doświadczenie z zakresu organizacji geoturystyki, geoedukacji oraz ochrony georóżnorodności. Przez wiele lat mojej aktywności zawodowej zajmowałam się m.in. edukacją przyrodniczą, w  tym geoedukacją, działalnością wydawniczą i organizacją konferencji oraz warsztatów.

Posiadam doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy zajęć edukacyjnych oraz programów edukacyjnych. Przygotowywałam także ścieżkę dydaktyczną o tematyce geoturystycznej.

Byłam pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego parku Narodowego i jego otuliny wraz z wykonaniem mapy geologicznej tego obszaru”, a także współautorem końcowego raportu. Dzięki rzetelnej inwentaryzacji oraz prowadzonej geoedukacji obszar KPN i otuliny otrzymał w 2010 certyfikat geoparku krajowego.

Jestem autorem publikacji naukowych o różnej tematyce, mam także doświadczenie w pracach terenowych. W 2012 roku odkryłam pierwszą jaskinię krasową w polskich Karkonoszach. Obiekt położony jest w Lasockim Grzbiecie. Nadałam mu nazwę Jaskinia Jarkowicka.

Brałam udział w wielu konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce geoparków, geoturystyki i geoedukacji. Część z nich miała rangę międzynarodową. Zwykle brałam w nich aktywny udział przygotowując i wygłaszając wystąpienie.

Posiadam także zdolności organizacyjne. Przygotowałam w swojej karierze kilka dużych konferencji o wysokiej jakości merytorycznej. Niektóre miały charakter międzynarodowy.

Specjalizuję się również w pisaniu tekstów popularnonaukowych i edukacyjnych oraz redakcji publikacji o tematyce przyrodniczej i regionalnej.

WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Chętnie podejmę współpracę w zakresie:
– inwentaryzacji obiektów geoturystycznych oraz ich waloryzacji,
– tworzenia programów edukacyjnych,
– projektowania usług geoturystycznych,
– organizacji konferencji i warsztatów,
– redakcji wydawnictw,
– i wielu innych ?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
Nie masz uprawnień do rejstracji
X